top of page

RAČUNOVODSKE STORITVE

Ponujamo:

- osnovno oz. širše računovodstvo

- izdelava letne in medletne bilance, izdelava zaključne bilance in poročanje državi

- vodenje glavne knjige in pomožnih knjig (prejeti računi, izdani računi)

- obračun davka

- ajpes poročanja

- izdajanje/izdelava računov

- knjiženje transakcijskega računa

- vodenje osnovnih sredstev in amortizacije, vodenje zalog

- obračun avtorskih in podjemnih pogodb

- računovodsko svetovanje

- drugo

CENIK: po dogovoru oz. po ponudbi.

​Vprašajte nas:

Hvala! Sporočilo je bilo poslano.

bottom of page